กระเช้าลอยฟ้าภูเขาคิงกะ

กระเช้าลอยฟ้าภูเขาคิงกะ

กระเช้าลอยฟ้าภูเขาคิงกะนำคุณจากสวนกิฟุไปยังยอดเขาคิงกะในเวลา 4 นาที
ในระหว่างที่นั่งอยู่บนกระเช้า คุณจะเพลิดเพลินไปกับป่าดึกดำบรรพ์ที่มีชีวิตชีวาซึ่งปกคลุมภูเขาคิงกะ สายน้ำอันงดงามของแม่น้ำนะงะระ และทัศนียภาพของเมืองกิฟุ

บนยอดเขามีร้านค้าและร้านอาหารที่ชมวิวได้ ตลอดจนหมู่บ้านกระรอกที่คุณสามารถเล่นกับกระรอกได้

บางช่วงในฤดูร้อน กระเช้าลอยฟ้าจะเปิดให้บริการจนถึงเวลากลางคืนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะชมวิวพาโนรามายามค่ำคืน

ไปยังเว็บไซต์กระเช้าลอยฟ้าภูเขาคิงกะ

รูปภาพ

ข้อมูล

เวลาเปิดทำการ

16 มีนาคม - 11 พฤษภาคม : เวลา 09:00-18:00 น.
12 พฤษภาคม - 16 ตุลาคม: เวลา 08:00-18:00 น.
17 ตุลาคม – 15 มีนาคม เวลา 09:00-17:00 น.
วันขึ้นปีใหม่: 05:00-17:00 น.

[วิวพาโนรามายามค่ำคืน]
วันหยุดช่วงสัปดาห์ทอง
ทุกวันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมไปจนถึงช่วงปลายเดือนสิงหาคม
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคม
ค่าบริการ
ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปี หรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป)
1080 เยน / ไป-กลับ
620 เยน / เที่ยวเดียว
เด็ก (อายุ 4-11 ปี)
540 เยน / ไป-กลับ
280 เยน / เที่ยวเดียว
อัตราค่าเข้าชมแบบหมู่คณะ (มากกว่า 30 คน):
ผู้ใหญ่: ลด 10 เปอร์เซ็นต์
เด็ก: ลด 25 เปอร์เซ็นต์
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: ลด 25 เปอร์เซ็นต์จากค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่
หลังจากเวลา 18:00 น. ช่วงระหว่างการชมวิวพาโนรามายามค่ำคืน:
ผู้ใหญ่: 900 เยน / ไป-กลับ
เด็ก: 450 เยน / ไป-กลับ
ปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอดทั้งปี (ยกเว้นในช่วงที่สภาพอากาศไม่ดี)
การเดินทาง การเดินทางเหมือนกับสวนกิฟุ
พื้นที่จอดรถ พื้นที่จอดรถที่สวนกิฟุ
ที่อยู่ 257 เซนโจจิกิชิตะ เมืองกิฟุ
โทรศัพท์: +81-58-262-6784

แผนที่