น้ำพุร้อนที่แม่น้ำนะงะระ

น้ำพุร้อนที่แม่น้ำนะงะระ

เมืองออนเซ็นแห่งแม่น้ำนะงะระเพื่อการพักผ่อนตั้งอยู่บริเวณเชิงภูเขาคิงกะและบนริมฝั่งแม่น้ำนะงะระที่งดงาม
จากโรงแรมที่พักหลายแห่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำนะงะระได้ คุณสามารถชื่นชมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลต่างๆ พร้อมรู้สึกผ่อนคลายด้วยการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ

น้ำในออนเซ็นเมื่อแรกผุดขึ้นมาจากแหล่งน้ำใต้ดินจะไม่มีสี แต่จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงเมื่อสัมผัสกับอากาศ เนื่องจากน้ำดังกล่าวมีส่วนประกอบของแร่เหล็กในปริมาณสูง
ออนเซ็นเหล่านี้ถือว่ามีสรรพคุณในการช่วยบำบัดอาการปวดตามเส้นประสาท อาการปวดตามข้อ อาการเหนื่อยล้า และอาการเจ็บป่วยอื่นๆ

ประเภทของออนเซ็น: ออนเซ็นที่มีแร่เหล็กบริสุทธิ์
ไปยัง เว็บไซต์ “สมาคมสหกรณ์โรงแรมและออนเซ็นแม่น้ำนะงะระ”

สมาชิกสมาคมสหกรณ์โรงแรมและออนเซ็นแม่น้ำนะงะระ

:โรงแรมที่ให้บริการออนเซ็น

โปรแกรมการแช่ออนเซ็นช่วงกลางวัน (ไม่เข้าพักในโรงแรม)

อิชิกิง (ต้องยืนยันการเข้าใช้บริการ):
เวลาเปิดบริการ: 12:00-16:00 น. ค่าบริการ 1,000 เยน /พร้อมผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดตัว
โรงแรมปาร์ค (ต้องจองล่วงหน้า):
เวลาเปิดบริการ: 13:00-16:00 น. ค่าบริการ 1,000 เยน /พร้อมผ้าเช็ดตัว
จูฮะชิโระ (ต้องยืนยันการเข้าใช้บริการ):
เวลาเปิดบริการ: 14:00-20:00 น. ค่าบริการ 1,000 เยน /พร้อมผ้าเช็ดตัว
โรงแรมกิฟุแกรนด์ (ต้องจองล่วงหน้า):
เวลาเปิดบริการ: 11:30-14:30 น. สำหรับอาหารกลางวัน 13:00-15:00 น. สำหรับการแช่ออนเซ็น
ค่าบริการ: 2 โปรแกรมสำหรับอาหารกลางวันและการแช่ออนเซ็น /3,000 เยน, 4,500 เยน /พร้อมผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดตัว
อุโชะโนะอิเอะ ซุงิยะมะ (ต้องยืนยันการเข้าใช้บริการ):
เวลาเปิดบริการ: 11:30-15:00 น. ค่าบริการ 1,000 เยน /พร้อมผ้าเช็ดตัว

แผนที่