เทศกาลพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์

เทศกาลพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์

เทศกาลพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์ของศาลเจ้าคะสึระงะเกะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม

ในเทศกาลนี้ ผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุรอบ “ปีวิกฤต” (ยะกุโดะชิ) ตามประเพณีในพระพุทธศาสนา จะอาบน้ำในน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ของแม่น้ำนะงะระจากฝั่งขวาของสะพานชูเซะสึเพื่อชำระตนเองและสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

พิธีชำระตนให้บริสุทธิ์จะกระทำกันตั้งแต่เวลา 15:00 น.

ข้อมูล

วันที่ วันเสาร์ที่สองของเดือนธันวาคม
เวลา 13:30-01:30 น.
พื้นที่จัดงาน ศาลเจ้าคะสึระงะเกะ (47 อิเกะโนะอุเอะมะชิ 3 โชะเมะ เมืองกิฟุ)
* พื้นที่จัดพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์: อยู่ห่างจากฝั่งขวาของสะพานนะงะระและสะพานชูเซะสึไปทางปลายแม่น้ำ 500 เมตร
การเดินทาง ขึ้นรถประจำทางสาย C34-C36, C38, C39 จากสถานีเจอาร์กิฟุหรือสถานีเมเตะสึกิฟุ (ใช้เวลา 20 นาที) 210 เยน/เที่ยวเดียว
ลงรถที่ “อิเกะโนะอุเอะ” เดินอีก 5 นาที
พื้นที่จอดรถ ไม่มีให้บริการ
ติดต่อ
สมาคมพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์
โทรศัพท์: +81-58-232-8770

แผนที่