ร้านอาหาร

บริเวณแม่น้ำนะงะระและสวนกิฟุ

อาหารญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่น ซุชิ ปลาไหล

อาหารญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่น ซุชิ ปลาไหล

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

คะวะระยะ
ร้านอาหารที่ให้บริการ ปลาอะยุ ที่จับมาจากแหล่งธรรมชาติในแม่น้ำนะงะระ
โทรศัพท์: +81-58-262-1530
ที่อยู่: 4-15 อิมะมะชิ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:00-14:00 น. และ 17:00-21:00 น.
ปิดทำการ: วันอังคาร
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
บันโชกัง
ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนกิฟุ
โทรศัพท์: +81-58-262-0039
ที่อยู่: 2-18 โอมิยะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:00-14:00 น. และ 17:00-21:30 น. (ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า)
ปิดทำการ: วันหยุดในบางช่วงโอกาส
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
โกะระกุโซ
ร้านอาหารญี่ปุ่นพร้อมสวนแบบญี่ปุ่นและห้องชงชา
โทรศัพท์: +81-58-264-0027
ที่อยู่: 1-31 ฮนมะชิ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-14:00 น. และ 17:00-22:00 น. (ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า)
ปิดทำการ: วันจันทร์ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนไปปิดให้บริการในวันถัดไป)
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
ฮิระอิ
อาหารญี่ปุ่นที่ปรุงโดยใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลในท้องถิ่น
โทรศัพท์: +81-58-265-3601
ที่อยู่: 25 โกะเมะยะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:00-20:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: วันหยุดในบางช่วงโอกาส
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
คะเตมิโนะอิชิ
ร้านอาหารญี่ปุ่นที่คุณสามารถรับประทานอาหารขณะชมการจับปลาด้วยนกกาน้ำได้
โทรศัพท์: +81-58-233-0251
ที่อยู่: 22-1 นะงะระอุไกยะ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-15:00 น. และ 17:00-21:00 น.
ปิดทำการ: วันพฤหัสบดี (เปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
โทะกุฮิโระ
อาหารพิเศษคือ ปลาอะยุ ที่จับมาจากแหล่งธรรมชาติในแม่น้ำนะงะระช่วงฤดูร้อน และเห็ดมะสึตะเกะ ที่เก็บมาช่วงฤดูใบไม้ร่วง
โทรศัพท์: +81-58-262-2458
ที่อยู่: 58 ซุเอะฮิโระ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:00-21:00 น.
ปิดทำการ: วันหยุดในบางช่วงโอกาส
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
อะซุมะซุชิ
ซุชิที่ปรุงจาก ปลาอะยุ ที่จับมาจากแหล่งธรรมชาติในแม่น้ำนะงะระทั้งหมด
โทรศัพท์: +81-58-262-1858
ที่อยู่: 425 คะมิไซโมะกุ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:00-14:00 น. และ 16:00-21:00 น.
ปิดทำการ: วันจันทร์ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนไปปิดให้บริการในวันถัดไป)
ประเภทร้าน: ร้านซุชิ

อาหารแบบดั้งเดิม

อาหารแบบดั้งเดิม

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

อาหารแบบสร้างสรรค์และโมะสึนะเบะ - ร้านโนะบุนะงะฮนเตง
โทรศัพท์: +81-58-263-6633
ที่อยู่: 4-5 มะสึงะเอะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ:
11:30-15:00 น. (รับออร์เดอร์สุดท้ายเวลา 14:30 น.) ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
17:00-22:00 น. (รับออร์เดอร์สุดท้ายเวลา 21:00 น.)
ปิดทำการ:
วันจันทร์ (เปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันก่อนหน้าวันหยุดนักขัตฤกษ์)
*เปิดให้บริการตลอดช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม - ธันวาคม)
ประเภทร้าน: ร้านอาหารแบบดั้งเดิม

อาหารจีน

อาหารจีน

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

เลอชีนัวส์คะวะเดะ
อาหารจีนเสิร์ฟเป็นชุด
โทรศัพท์: +81-58-264-5225
ที่อยู่: 1974-2 คะวะมุโกโซเดง เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:00-13:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย) และ 17:00-21:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: ร้านอาหารจีน

ร้านอาหารประเภทเนื้อและสเต็ก

ร้านอาหารประเภทเนื้อและสเต็ก

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

เซนริว
ลิ้มรสอาหารประเภทเนื้อในห้องสไตล์ญี่ปุ่นที่หันหน้าออกสู่แม่น้ำนะงะระและสวนญี่ปุ่น
โทรศัพท์: +81-58-231-1151
ที่อยู่: 14 นะงะระ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-20:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: ร้านอาหารประเภทเนื้อและสเต็ก

บะหมี่

บะหมี่

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

คิชโชอัง
บะหมี่โซบะเส้นบัควีทปรุงโดยเชฟผู้มีความชำนาญ
โทรศัพท์: +81-58-265-3608
ที่อยู่: 25 โกะเมะยะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:00-15:00 น. และ 17:00-20:00 น.
ปิดทำการ: วันจันทร์ (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนไปปิดให้บริการในวันถัดไป)
ประเภทร้าน: ร้านโซบะ

ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟ

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

บุรุุดนเนะ
โทรศัพท์: +81-58-263-7557
ที่อยู่: 374-1 คะมิไซโมะกุโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 08:00-19:00 น.
ปิดทำการ: วันพุธ
ประเภทร้าน: ร้านกาแฟ
คะวะระมะชิยะ
ร้านกาแฟและแกลเลอรีสำหรับการลิ้มรสอาหารตามฤดูกาลสุดประณีตและการชื่นชมความงามของกิฟุ
โทรศัพท์: +81-58-266-5144
ที่อยู่: 28 ทะมะอิโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 9:00-18:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย) (ช่วงฤดูการจับปลาแบบอุไก เปิดให้บริการจนถึงเวลา 18:30 น. สำหรับออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: ร้านกาแฟ / แกลเลอรี
ร้านกาแฟและไวน์อิเกะโดะ
โทรศัพท์: +81-58-214-8136
ที่อยู่: 36-1 ทะมะอิโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ:
09:00-22:00 น. (11 พฤษภาคม - 15 ตุลาคม)
09:00-19:00 น. (16 ตุลาคม - 10 พฤษภาคม)
ปิดทำการ: วันอังคารที่สองและที่สี่ของเดือน วันหยุดช่วงสิ้นปีและช่วงขึ้นปีใหม่
ประเภทร้าน: ร้านกาแฟ

สถานีกิฟุและย่านยะนะงะเซะ

อาหารญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่น ซุชิ ปลาไหล

อาหารญี่ปุ่น อาหารท้องถิ่น ซุชิ ปลาไหล

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

โกะโตะยะ
ต้อนรับและให้เกียรติลูกค้าอย่างมีไมตรีจิตพร้อมความสะดวกสบายแบบโมเดิร์น
โทรศัพท์: +81-58-265-5108
ที่อยู่: 2-11 มิโซะโนะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-14:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย) และ 17:00-21:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย) สำหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11:30-21:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: วันพุธ
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
ทะกะดะฮัชโช
อาหารที่จัดแต่งมาอย่างสวยงามพร้อมบรรยากาศแบบญี่ปุ่นโบราณ
โทรศัพท์: +81-58-262-1750
ที่อยู่: 17-2 ซุงิยะมะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-14:00 น. และ 17:00-22:00 น.
ปิดทำการ: วันหยุดในบางช่วงโอกาส
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
มิฮะรุฮนเตง
อาหารชั้นยอดที่ปรุงโดยใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด
โทรศัพท์: +81-58-263-0901
ที่อยู่: 13 โอโตะมิโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 17:00-23:00 น.
ปิดทำการ: วันอาทิตย์
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่น
มะรุเกะอิ มิโนะโนะกุระ
ปลาอะยุที่จับมาจากแหล่งธรรมชาติ อาหารย่างพร้อมโฮบะมิโซะ โซบะ เส้นบัควีท
โทรศัพท์: +81-58-263-6800
ที่อยู่: ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์แวรต์กิซัง 5-12 ฮิโนะเดะมะชิ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-14:00 น. และ 17:00-22:00 น.
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: ร้านอาหารท้องถิ่นและอาหารที่ปรุงด้วยปลาปักเป้า
คะนิโชกุนกิฟุ
ร้านอาหารที่ปรุงด้วยปูซึ่งส่งตรงมาจากฮอกไกโด
โทรศัพท์: +81-58-264-5888
ที่อยู่: 6-11-8 คันดะมะชิ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-14:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย) และ 17:00-21:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย) สำหรับวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11:00-21:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: ร้านอาหารประเภทปู

อาหารแบบดั้งเดิม

อาหารแบบดั้งเดิม

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

โกะมิกิระกุ
ร้านซุปไก่และซุปเครื่องในสไตล์ฮะกะตะ
โทรศัพท์: +81-58-266-8867
ที่อยู่: 5-18 คะมุโระโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-13:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย) 17:00-21:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: วันหยุดในบางช่วงโอกาส
ประเภทร้าน: ร้านอาหารแบบดั้งเดิม

อาหารจีน

อาหารจีน

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

ซัมบงอะชิ
โทรศัพท์: +81-58-263-1446
ที่อยู่: 4-22 วะกะมิยะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 17:30-02:30 น.
ปิดทำการ: วันเสาร์ที่สองและที่สามของเดือน
ประเภทร้าน: ร้านอาหารจีน

ร้านอาหารประเภทเนื้อและสเต็ก

ร้านอาหารประเภทเนื้อและสเต็ก

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

ฮิดะกิวอิตโตยะ คันดะ บะกุโรอิชิได
ร้านอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อฮิดะและอาหารท้องถิ่นฮิดะ
โทรศัพท์: +81-58-264-4129
ที่อยู่: 7-7 คันดะมะชิ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-23:00 น.
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: ร้านอาหารประเภทเนื้อ วันหยุดช่วงสิ้นปีและช่วงขึ้นปีใหม่
ฮิดะกิว ฮะนะซะกุโร
ร้านอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อฮิดะที่คัดสรรมาอย่างดี
โทรศัพท์: +81-58-266-1189
ที่อยู่: 1-5 คุริยะดะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-14:00 น. และ 17:30-22:00 น.
ปิดทำการ: วันจันทร์
ประเภทร้าน: ร้านอาหารประเภทเนื้อและสเต็ก
ฮิดะกิว ทะกุมิ
ร้านอาหารที่ดำเนินกิจการโดยเจเอกิฟุ
โทรศัพท์: +81-58-267-1129
ที่อยู่: ชั้น 2 อาคารกิฟุซิตี้ทาวเวอร์ 43, 2-52 ฮะชิโมะโตะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:00-14:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย) 17:00-22:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: ร้านอาหารประเภทเนื้อ

ผับและบาร์อาหารอิซะกะยะ

ผับและบาร์อาหารอิซะกะยะ

ภาพเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น

ฟูไรโบนิวกิฟุ
ปีกไก่ทอดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอาหารชั้นเลิศอีกมากมาย
โทรศัพท์: +81-58-262-2534
ที่อยู่: 1-10 นะงะซุมิโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 17:00-23:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: วันจันทร์
ประเภทร้าน: ผับอิซะกะยะ
บาร์บารอสซา
อาหารว่าง ไวน์ และเบียร์ที่คัดสรรมาอย่างดี
โทรศัพท์: +81-58-265-1099
ที่อยู่: ชั้น B1 PORT-A, 1-12 คิมโปะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 17:00-23:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: วันจันทร์ (เปิดให้บริการวันจันทร์ หากวันจันทร์นั้นอยู่ถัดจากวันหยุด)
ประเภทร้าน: บาร์อาหาร
บารอสซาค็อกเทเลียร์
บาร์ที่เงียบสงบซึ่งคุณสามารถชื่นชมกับบรรยากาศที่หรูหรา
โทรศัพท์: +81-58-263-1099
ที่อยู่: ชั้น 2 PORT-A 1-12 คิมโปะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 19:00-00:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: วันจันทร์ (เปิดให้บริการวันจันทร์ หากวันจันทร์นั้นอยู่ถัดจากวันหยุด)
ประเภทร้าน: บาร์
บาร์แซฟฟรอน
บาร์ซึ่งเปิดมานานร่วม 40 ปี และเป็นที่ชื่นชอบทั่วทั้งญี่ปุ่น
โทรศัพท์: +81-58-263-2015
ที่อยู่: 9 โอะนะมิโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 17:30-24:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: วันจันทร์
ประเภทร้าน: บาร์อาหาร
เบียร์ฮอลล์
บาร์นั่งสบายจ่ายตามที่ดื่ม
โทรศัพท์: +81-58-266-8868
ที่อยู่: 2-8 ทะมะมิยะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 17:30-01:00 น.
ปิดทำการ: วันอาทิตย์ที่หนึ่งและที่สามของเดือน (หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะปิดให้บริการในวันถัดไป)
ประเภทร้าน: บาร์อาหาร
สึกิโนะอะกะริ
โทรศัพท์: +81-58-263-0141
ที่อยู่: ชั้น 1 ร้านอิโตฮิระ 4-10 วะกะมิยะโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 17:30-01:30 น. (ออเดอร์สุดท้าย)
ปิดทำการ: วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประเภทร้าน: ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ปรุงด้วยวิธีการแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม (คับโป)
โคโซะ
โทรศัพท์: +81-58-263-7799
ที่อยู่: 35-2 ฮะชิมังโช เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 11:30-14:00 น. และ 17:30-22:00 น.
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: บาร์อาหาร
ร้านอาหารทะเลตามฤดูกาลเทนตะกะกุไมอะงะเระ
โทรศัพท์: +81-58-212-0511
ที่อยู่: ชั้น 1 อาคารคะซะฮะระ 8-19 คันดะมะชิ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ:
17:00-23:00 น. (รับออเดอร์สุดท้ายเวลา 22:30 น.) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี
17:00-24:00 น. (รับออเดอร์สุดท้ายเวลา 23:00 น.) วันศุกร์ วันเสาร์ และวันก่อนหน้าวันหยุดนักขัตฤกษ์
17:00-22:00 น. (รับออเดอร์สุดท้ายเวลา 21:30 น.) วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ปิดทำการ: เปิดให้บริการตลอดทั้งปี
ประเภทร้าน: บาร์อาหาร
โอะยูโชกุโอะเซง
โทรศัพท์: +81-58-264-1551
ที่อยู่: ชั้น 2 อาคารฟุจิยะ, 30-3 ฮะเนะมะชิ เมืองกิฟุ [Google Map]
เวลาเปิดบริการ: 17:00-24:00 น.
ปิดทำการ:
วันอาทิตย์ (เปิดให้บริการในวันอาทิตย์ หากวันจันทร์เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และปิดให้บริการในวันจันทร์แทน)
(ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม - วันที่ 2 มกราคม)
ประเภทร้าน: บาร์อาหาร