ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง

สินค้าพื้นเมืองที่หลากหลายของกิฟุได้รับการแนะนำที่นี่ เช่น งานหัตถกรรมดั้งเดิมที่มีประวัติความเป็นมานับศตวรรษและอาหารชั้นเลิศที่ปรุงจากปลาแม่น้ำ