นโยบายของเว็บไซต์

คำแนะนำการใช้งานเว็บไซต์

1. เกี่ยวกับการลิงก์

โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถส่งลิงก์ลงในเว็บไซต์นี้ได้ตามต้องการ
อย่างไรก็ตาม เราขอให้คุณปฏิบัติตามรายละเอียดใน “หมายเหตุ” และ “การใช้งานที่ไม่อนุญาต” ต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

【หมายเหตุ】

 • ・เมื่อคุณส่งลิงก์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการลิงก์ไปที่หน้าบนสุดของเรา (https://www.gifucvb.or.jp/) หรือหน้าหลักของแต่ละภาษา
  (เช่น https://www.gifucvb.or.jp/th/)
  โปรดแจ้ง สำนักงานการท่องเที่ยวและการประชุมแห่งกิฟุ เมื่อคุณส่งลิงก์
 • โปรดทราบว่าเนื้อหาและ URL อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 • เราไม่รับผิดชอบต่อผลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลิงก์กับเว็บไซต์นี้

【การใช้งานที่ไม่อนุญาต】

 1. เมื่อเราร้องขอให้คุณลบลิงก์ คุณต้องดำเนินการโดยทันที
  เราปฏิเสธลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ประเภทต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและศีลธรรม
  • เว็บไซต์ที่ส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย
  • เว็บไซต์ที่หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือวิจารณ์ผู้อื่นในทางที่เสียหาย
  • เว็บไซต์ที่ละเมิดทรัพย์สินของผู้อื่นหรือสร้างความเสื่อมเสียต่อผู้อื่นในทุกลักษณะ
  • เว็บไซต์ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดต่อผู้ใช้
  • เว็บไซต์ที่ได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
 2. ห้ามลิงก์เว็บไซต์ของเราโดยใช้กรอบของคุณเอง

นี่เป็นแบนเนอร์ให้คุณดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน

the banner

2. ข้อสงวนสิทธิ์

ถึงแม้ว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและการประชุมแห่งกิฟุจะดำเนินมาตรการเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้ซึ่งได้มีการนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ในขณะเข้าถึงเว็บไซต์นี้
ถึงแม้ว่าเราจะแสดงลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและการดำเนินการของเว็บไซต์ดังกล่าว
เนื้อหาและ URL อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือถูกลบโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า โปรดทราบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาล่าสุดถือเป็นเนื้อหาที่มีความถูกต้อง

3. เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

“สัมผัสประสบการณ์ความงามแห่งกิฟุ” และข้อมูลที่เรานำเสนอในเว็บไซต์นี้ (ข้อความ ภาพถ่าย รูปประกอบ วิดีโอ โปรแกรม ฯลฯ) เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและการประชุมแห่งกิฟุ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา ยกเว้นการดำเนินการที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น การใช้งานส่วนบุคคลและการอ้างอิง