Văn phòng Hội nghị và Du khách Gifu

Tổng quan

Tên
Văn phòng Hội nghị và Du khách Gifu
Địa chỉ
Tòa nhà Kyowa Kogyo 6F, 1-8-5 Kanda-machi, Thành phố Gifu 500-8833
Liên hệ
Bộ phận Hành chính/ Phòng Xúc tiến Hội nghị
TEL +81-58-266-5588 / FAX +81-58-266-5995
Phòng Xúc tiến Du lịch
TEL +81-58-263-7291 / FAX +81-58-263-7292
Thành lập
24 tháng Năm, 1989

Quá trình thành lập

Ngay sau khi thành phố Gifu được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch) chỉ định là một trong những "Thành phố Hội nghị Quốc tế" đầu tiên, Văn phòng Hội nghị Gifu được thành lập dưới sự bảo trợ của Tỉnh Gifu, Thành phố Gifu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Gifu, và các công ty tư nhân vào tháng 5 năm 1988, sau đó được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận (nay là Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch). Vào tháng Tư năm 2002, văn phòng được hợp nhất với Hiệp hội Du lịch Gifu và đổi tên thành tên hiện tại

Mục tiêu

Mục đích của văn phòng là nhằm thúc đẩy kinh doanh hội nghị và du lịch tại Thành phố Gifu cũng như góp phần vào sự hiểu biết lẫn nhau trên thế giới, nhằm kích thích nền kinh tế khu vực và thúc đẩy trao đổi văn hoá. Để đạt được mục đích này, văn phòng mời gọi và hỗ trợ các hội nghị và quảng bá cho Thành phố Hội nghị Quốc tế Gifu bằng cách tận dụng tối đa công nghiệp, công nghệ, văn hoá và lịch sử địa phương tại Thành phố Gifu và khu vực xung quanh

Các hoạt động

  1. Quảng bá, quảng cáo, mời gọi và hợp tác địa phương để xúc tiến kinh doanh hội nghị
  2. Hỗ trợ tổ chức các hội nghị
  3. Cải thiện các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến kinh doanh du lịch và hội nghị
  4. Quảng bá, quảng cáo, mời gọi và hợp tác địa phương để xúc tiến du lịch
  5. Hỗ trợ kinh doanh du lịch bằng thuyền do Thành phố Gifu điều hành
  6. Các hoạt động cần thiết khác để đạt được mục tiêu của văn phòng